EN

Leeuwenbergh

Gasthuis Leeuwenbergh is een rijksmonument aan het Servaasbolwerk. Het werd in 1567 werd gebouwd als ziekenhuis voor pestlijders. De bouw werd gefinancierd met de erfenis van de kinderloze Agnes van Leeuwenberch, die al haar geld naliet aan de armen. In 1678 werd het pand door een brand verwoest, maar ook na de herbouw bleef het dienst doen als gasthuis. Pas aan het eind van de 18e eeuw kreeg Leeuwenbergh andere functies. Zo werd het gebruikt als kazerne, universiteitsgebouw, laboratorium en als tehuis voor aankomende apothekers. Vanaf 1930 werd het pand onder beheer van de Nederlandse Hervormde Kerk in gebruik genomen als kerk, en sinds 2004 valt het onder Stichting Vrienden van Leeuwenbergh en wordt het gebruikt als podium voor culturele activiteiten.

 

Leeuwenbergh | Servaasbolwerk, 1a 3512 NK Utrecht

Deze locatie is rolstoeltoegankelijk

Pers | Partners | Contact | Reguliere site