Duitse Huis

Duitse Huis

In 1231 werd de basis gelegd voor de Ridderlijke Duitse Orde - Balije van Utrecht dat door de eeuwen heen is uitgegroeid tot een charitatief vermogensfonds dat regiogebonden werkzaam is. Het fonds zet de oorspronkelijke doelstelling - “het verlenen van hulp aan zieken en gewonden” - voort en biedt financiële hulp aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, langdurig zieken, dak- en thuislozen, zwerfjongeren en verslaafden.

De RDO Balije van Utrecht is tevens een cultuurhistorische instelling en beschikt over een waardevol en goed ontsloten archief. Deze bestaat uit een grote hoeveelheid charters met zegels waarvan de oudste dateert uit het begin van de 13e eeuw. Daarnaast bestaat de collectie uit een unieke serie portretten van landcommandeurs en kwartierstaten.

 

Duitse Huis | Springweg 25, 3511 VJ Utrecht | www.ridderlijkeduitscheorde.nl

Search concerts for

Or click on a day

M
T
W
T
F
S
S
22 23 24 25 26 27 28
Support
Janine Jansen
become a friend